Kontakt

vildebratlandhansen@gmail.com

Business / Samarbeid

email@gmail.com

 • Instagram
 • Vilde B.
  Hansen

  Aksel Braanen Sterri burde vaske munnen sin med grønnsåpe

  04.05.2017 - 14:10

  "Et samfunn uten mennesker med Downs syndrom, er ikke et dårligere samfunn."

  "De som har Downs syndrom vil aldri kunne leve fullverdige liv, uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det."

  Dette er utdrag fra et intervju med Aksel Braanen Sterri i tidsskriftet Minerva hvor han tar til orde for et sorteringssamfunn.

  Debatten rundt sorteringssamfunnet er på ingen måte ny. I 2012 ble det for eksempel uttrykket bekymring for at det aldri hadde blitt født så få barn med Downs syndrom.

  Det som har skapt voldsomme reaksjoner i denne debatten er først og fremst Sterris retorikk. I flere intervjuer har han gjort et poeng ut av hvordan mennesker med Downs er en økonomisk belastning for samfunnet og over viktigheten over å skaffe "så bra liv som overhodet mulig til verden."

  Denne måten å snakke på overskygger Sterris hovedbudskap; kvinners rett til å ta abort dersom det oppdages at hennes foster har Downs syndrom, samt åpningen for å ta abort senere i svangerskapet.

  Det er ikke første gang den tidligere kommentatoren i Dagbladet er ute for å lufte kontroversielle ideer på bakgrunn av filosofiske tankeeksperimenter. I programmet "Innafor" på NRK tok Sterri til orde for at prestasjonsdop som Ritalin og Modafinil burde kunne kjøpes på Rema 1000 fordi bruken av slike midler "kan være nyttig for samfunnet." "Hvis vi kan gjøre bedre ting på kortere tid eller produsere på samme tid, ved bruk av medikamenter, så er det en kjempeløsning," uttalte han.

  Det er de gjentakende nyttebetraktningene til Sterri som får meg til å reagere. Hvilket samfunn er det denne mannen ser for seg?

  Jeg mener bestemt at den største sjarmen ved å være menneske er livets uforutsigbarhet. Våre menneskelige mangler som til syvende og sist gjør oss avhengig av andre mennesker. Dersom vi stadig skal trakte etter raskere og bedre samtidig som vi skal sortere ut de menneskene som ikke passer inn i denne "modellen," vil vi miste viktige aspekter ved det å være menneske.

  For Sterri er et høyt kognitivt nivå definisjonen på et godt liv. For andre kan et godt liv innebære enn visshet om at man sprer glede til omgivelsene. Vissheten om at andre mennesker trenger en.

  Mennesker med Downs syndrom besitter ofte en livsglede som smitter og skaper beundring hos de fleste. Og hva hadde vel livet vært uten mennesker som skaper glede og mening?

  Det handler om menneskeverd. Og glemmer man det, kan man lese moralfilosofiske bidrag til man blir grønn i trynet. Uten å komme noe sted.

  - Vilde 

   

   

   

   

   

  Skriv en ny kommentar

  hits