Kontakt

vildebratlandhansen@gmail.com

Business / Samarbeid

email@gmail.com

 • Instagram
 • Vilde B.
  Hansen

  Vi har en jobb å gjøre!

  17.06.2017 - 18:08

  "Det er dette som er så lett å glemme - i et liv som består av hverdager, av få eller ingen heroiske øyeblikk,av alt det alminnelige og tilsynelatende uviktige. Vi blir gående og tro at de store kampene tilhører andre mennesker, andre steder, andre tider. Derfor kan vi komme til å tro at det ikke egentlig er så viktig hva vi gjør. Men det er vi som bebor historien. Det er vårt engasjement og våre handlinger som skal avgjøre hvordan morgendagen skal se ut." 

  (Anders Hegers innledning i boka "Bli Sint" av Stephane Hessel. 
   

  Det skulle ta meg 22 år før jeg ble kjent med Ida. 22 år bestående av et ønske om selvrealisering og et umenneskelig høyt krav til at jeg skulle opp og frem. 

  I dag er jeg mer opptatt av en rapport fra SSB som avslørte at 85 00 funksjonshemmede ufrivillig stod utenfor arbeidslivet i 2016. Siden 2014 har det stått stille ? hverken Stoltenberg 2 regjeringen eller Solbergregjeringen har klart å heve yrkesdeltakelsen hos denne gruppen. 

  Jeg er overbevist om at de fleste er enige om hvor vi skal  - de aller fleste ønsker å inkludere flest mulig i arbeidslivet. De harde fakta forteller oss imidlertid at vi står stille. Jobbsøknader fra mennesker med en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom blir kastet. Mennesker med funksjonshemminger blir fortalt at de skal velge videregående utdanning basert på hvilke studieretning ved skolen som er best tilrettelagt. Og visste du at funksjonshemmede kun har rett til tre års støtte for å gjennomføre høyere utdanning? 

  Vi har en stor jobb foran oss. Til gjengjeld vil vi som samfunn sitte igjen med mye dersom tiltak for å bøte på problematikken blir iverksatt og gjennomført. Vissheten om at  85 000 mennesker som en følge av slike tiltak vil føle egenverdi som verdiskapende mennesker, gjør at jeg får lyst til å brette opp armene. 

  Etter mitt skjønn må vi slutte å tenke at mennesker skal følge ressurser. Vi må komme dit at ressursene som kreves følger menneskene som er avhengige av dem. 

  Så lurer du kanskje på - hvordan skal vi klare det? 

  Først og fremst bør vi i større grad se utdanning som et arbeidsrettet tiltak - også blant funksjonshemmede. Ut fra erfaring vet vi nemlig at det funker. Blant de funksjonshemmede som fullfører videregående skole kommer 44% ut i arbeid, mens 64 % blant de med høyere utdanning opptil 3 år gjør det samme. Blant funksjonshemmede som fullfører mer enn fire år med utdanning viser statistikken at 77% forventes å bli inkludert i arbeidslivet. 

  På bakgrunn av disse tallene - hvorfor endrer ikke politikerne forskriften fra NAV som kun gir støtte til en 3 - årig utdanning for funksjonshemmede? Hvorfor fjernes ikke regelen som forhindrer funksjonshemmede i å jobbe ved siden av studiene på bakgrunn av en ekstra (og helt nødvendig) tilleggsstøtte fra lånekassen? Noe av det første vi blir fortalt som studenter er viktigheten av å være aktive ved siden av studiene for å komme inn i arbeidslivet. Med dagens forskrifter og reglement fra NAV er dette så å si umulig for mennesker med en funksjonshemming!

  Dette bringer oss over i neste punkt: universell tilrettelegging. Hvordan skal funksjonshemmede gjennomføre høyere utdanning når 80 % av Norges skoler ikke er tilrettelagt? Hva tenker politikere og ansatte i NAV om at det på Universitet i Oslo, Norges høyest rangerte universitet, fremdeles mangler døråpnere? 

  Mange lever i den tro at funksjonshemmede i Norge er privilegerte sammenlignet med funksjonshemmede i andre land.  Sannheten er at de på langt nær er fullverdig integrert i samfunnet. Under en debatt om funksjonshemmede og arbeidsliv på Litteraturhuset 5. Mai fikk jeg for eksempel høre at funksjonshemmede barn blir segregert allerede i barnehagealder. Jeg fikk høre om barn som ikke får gå i nærbarnehagen på grunn av manglende tilrettelegging. Allerede her mister funksjonshemmede barn kontakt med nærmiljøet. 

  Først og fremst må vi se en holdningsendring for å flere funksjonshemmede ut i arbeid. Etter min mening burde alle arbeidsgivere stille seg selv følgende spørsmål dersom de får en jobbsøknad fra en person med en funksjonshemming; hvordan kan jeg best mulig benytte med av vedkommendes ressurser?  Jeg er overbevist om at mye avgjøres her; velger vi å se de funksjonshemmede som en ressurs eller spør vi etter hvilke hindringer deres funksjonsnedsettelse innebærer? 

  Min erfaring er at funksjonshemmede er en enorm ressurs. Jeg kjenner for eksempel ingen som er så god på problemløsning som min funksjonshemmede venninne. Inntrykket har bare blitt sterkere etter jeg har blitt kjent med flere mennesker som har en funksjonshemming eller en kronisk sykdom. Jeg mener bestemt at funksjonshemmede besitter ferdigheter som er attraktive på arbeidsmarkedet. Det handler bare om at vi tør å se muligheter fremfor begrensinger. 

  TALL SSB.
  https://www.ssb.no/akutu

  #blogg #bloggno #side2 #samfunnsengasjement 

   

  Skriv en ny kommentar

  hits